Renske Leijten 


Renske Leijten is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Zij was woordvoerder gezondheidszorg, welzijn en sport van de SP-fractie. Nu is Renske woordvoerder Europa/EU, financiën en de toekomst van de euro.

Als voormalig voorzitter van de vaste Kamercommissie Digitale Zaken is zij nauw betrokken geweest bij de oprichting en start van de commissie Digitale Zaken. Met grote kennis van zaken vraagt zij aandacht voor diverse maatschappelijke uitdagingen rondom digitalisering.”  

Renske is een van de vier politici die dit jaar in de race zijn te worden verkozen tot ‘Meest Digibewuste Kamerlid van 2022’. Tijdens het ECP Jaarfestival wordt bekendgemaakt wie er dit jaar met de titel vandoor gaat.