René Montenarie


“Door de toenemende rol van ICT in onze samenleving groeit de impact op mensen, bedrijven en overheden zichtbaar.” ECP heeft als neutraal platform van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke organisaties tot doel de mogelijkheden van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. “We zien daarbij een toenemende behoefte aan publiek-private samenwerking op het gebied van visieontwikkeling, veiligheid en vertrouwen, eskills en interoperabiliteit. Ik kijk er naar uit om samen met het team en de partners van ECP te werken aan het organiseren van deze samenwerking.”

René heeft eerder als adviseur voor ECP gewerkt, waaronder als coördinator van het programma Digivaardig & Digiveilig. Daarnaast heeft hij in de afgelopen 12 jaar vanuit diverse rollen mee gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van standaarden en voorzieningen die bijdragen aan een beter gebruik van ICT in het onderwijs. In dat kader leverde hij een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het privacy convenant onderwijs in 2015, waarin publieke en private partijen gezamenlijk afspraken hebben vastgelegd over een goede omgang met leerlinggegevens. “Mijn ervaring in het onderwijs wil ik inzetten voor de samenwerking die wij als ECP organiseren. Die richt zich ook steeds meer op sectoren, zoals de activiteiten die ECP organiseert voor de zorgsector”, aldus René Montenarie.

René is host bij de learning table: 25 jaar ECP – Denk jij met ons mee?