Remco Pijpers


Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek bij Kennisnet, adviseert schoolbesturen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs over hoe ze leerlingen en studenten digitaal geletterd kunnen maken. Verantwoordelijk voor onder meer ‘Het Handboek Digitale Geletterdheid’ en ‘Waarden Wegen. Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs’.