Pieter Nooren


We zien dat er in Nederland op veel grotere schaal dan eerder wordt samengewerkt aan de doorontwikkeling van de digitale infrastructuur.

Pieter Nooren werkt bij TNO als senior scientist aan vragen op het snijvlak van ICT-techniek, beleid en regelgeving. Hij kijkt naar de manieren waarop bedrijven met elkaar samenwerken en concurreren in ICT-ecosystemen. Daarbij spelen aan de ene kant technologische ontwikkelingen in netwerken, devices en softwarearchitecturen en aan de andere kant nieuwe businessmodellen. Pieter maakte hiervoor analyses van netneutraliteit, digitale platformen, 4G en 5G mobiele netwerken, mediadistributie en interoperabiliteit tussen netwerken en applicaties.

Pieter spreekt op het ECP Jaarfestival tijdens de sessie Digitale infrastructuur ontwikkelt.