Peter Snijders


Peter Snijders is burgemeester van Zwolle én voorzitter van de VNG-commissie Informatiesamenleving. Tijdens de plenaire opening van het ECP Jaarfestival ontvangt Peter het boek over ethiek en digitalisering ‘Techniek staat voor iets’, geschreven door Peter-Paul Verbeek en Daniël Tijink tevens de ontwikkelaar van de aanpak begeleidingsethiek. Ook in de gemeente Zwolle is een sessie gehouden aan de hand van de praktische aanpak waarbij ethische principes worden losgelaten op casussen waar technologische ontwikkelingen een directe impact hebben op de samenleving.