Peter Snijders


Digitalisering; de basis op orde brengen, kansen benutten, duiden en reflecteren!

Peter Snijders is Burgemeester van Zwolle en voorzitter van de VNG-commissie Informatiesamenleving. Hij is een positief ingesteld persoon die het beste uit mensen wil halen en samen met anderen de woon- en leefomgeving beter wil maken.

Peter spreekt tijdens de VIP Sessie op het ECP Jaarfestival.