Peter Molengraaf


Peter Molengraaf (1965) is sinds 1 januari 2022 het boegbeeld van de Topsector Energie. Hij is een bekend gezicht in de energiesector. Hij studeerde Computer Science aan de TU Delft en haalde daarna een MBA aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij Shell in diverse business- en projectmanagement functies. In 2005 maakte hij de overstap naar de utiliteitssector en was hij directeur in diverse functies bij Nuon en CEO bij Alliander. Sinds enkele jaren is hij actief als toezichthouder onder meer bij Invest-NL, Kadaster en bestuurder bij HollandSolar. Deze functies blijft hij bekleden naast zijn nieuwe rol als boegbeeld van de Topsector Energie.

Als boegbeeld ziet hij twee grote uitdagingen. Ten eerste hoe gaan we nog meer duurzame energie opwekken, zeker wetende dat de vraag zal blijven stijgen. Dat hoeft niet per se allemaal in Nederland, maar we hebben echt veel meer nodig. En binnen Nederland zijn er echt nog wel kansen, zoals op grote gebouwen. Het tweede grote vraagstuk zit in de opslag, meer vraagsturing en flexibiliteit. Ons energiesysteem is gebouwd op continue beschikbaarheid van energie en dat gaat veranderen als we overstappen op duurzame elektriciteit. De zon en wind zijn er eenvoudigweg niet elk uur van de dag. Het vraagt echt nog heel veel ideeën, kennis en innovatie om deze grote vraagstukken te tackelen. Daar kan de Topsector Energie een belangrijk vliegwiel in zijn.

Peter Molengraaf is spreker bij de sessie Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen.