Natali Helberger


Natali Helberger is Universiteitshoogleraar Recht en Digitale Technologie met een speciale focus op AI aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden met het Instituut voor Informatierecht (IViR). Haar onderzoek richt zich op de implicaties van AI en geautomatiseerde besluitvorming voor de samenleving, recht en bestuur. Helberger leidt o.a. het Zwaartekracht programma ‘de algoritmische samenleving’ (afgekort: algosoc) dat in oktober 2022 van start is gegaan. Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd.

De opkomende AI regelgeving zal de komende jaren een belangrijke rol spelen bij ontwikkelingen op het gebied van AI. Het is hierbij cruciaal dat dit proces wordt ondersteund door gedegen onderzoek naar de technologische maar ook maatschappelijke, juridische en ethische voorwaarden voor mensgerichte & verantwoorde AI.”

Natali is spreker bij de sessie: AI Act: van uitdaging naar kans.