Michiel Steltman


“Cloud – en onlinediensten zijn essentieel voor digitalisering en de digitale economie. Daarvoor is het essentieel dat aanbieders van online diensten hun conformiteit met wettelijke eisen eenvoudig en laagdrempelig kunnen aantonen, en afnemers kunnen vertrouwen op transparante en onafhankelijke beoordelingen.”

Michiel Steltman is directeur en spreekbuis van de stichting DINL, de koepelorganisatie van de Nederlandse aanbieders van digitale infrastructuur, en project lead van het de Online Trust Coalitie. Steltman heeft een technische achtergrond en is al meer dan 30 jaar werkzaam in de internationale wereld van IT en internet. Naast zijn public affairs-werk voor de digitale sector en zij activiteiten voor ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, is hij lid van Forum Standaardisatie en actief als business coach voor bedrijven in de technologiesector.

Verder is Michiel Steltman de woordvoerder van de Online Trust Coalition. Steltman heeft een sterke technologie- en zakelijke achtergrond, met meer dan 30 jaar internationale ervaring in de IT en online industrie. Andere activiteiten zijn project lead van het Project Partnering Trust, managing director van DINL, de Nederlandse Vereniging voor Digitale Infrastructuur en zijn lidmaatschap van het Forum Standaardisatie, een overheidsinstantie die verplichte normen selecteert voor het gehele IT-domein van de NL overheid. Tevens is hij ook actief als business coach voor bedrijven in de technologiesector.