Maxine Tillij


Maxine Tillij is directeur Strategie Energiesysteem bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mr. M.E.H.G. (Maxine) Tillij was hiervoor directeur Strategische Analyses & Beleid bij TNO. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden.

Maxine is spreker bij de sessie: Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen.