Mark Bressers


 

Mark Bressers is directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De NEa is de onafhankelijke autoriteit voor de uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten voor klimaatbeleid.

De NEa zorg ter onder andere voor dat bedrijven via het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) hun CO2 uitstoot verminderen. Ook is de NEa verantwoordelijk voor het vergroten van het aandeel hernieuwbare biobrandstoffen in vervoer.

 

Hiervoor was Mark Bressers onder andere directeur Digitale Economie bij het ministerie van Economische Zaken en in die rol verantwoordelijke voor de eerste kabinetsvrede Digitaliseringsagenda. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties in beleid en uitvoering, waarbij digitalisering en ICT altijd een belangrijke rol speelden. Mark studeerde Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

“Digitalisering moet onderdeel zijn van de oplossing van de energietransitie, niet van het probleem.”