Mariëtte van Huijstee

Onderzoek- en teamcoordinator

Mariëtte is coördinator van een onderzoeksteam bij het Rathenau Instituut dat zich richt op vraagstukken rondom de maatschappelijke verantwoordelijkheid van technologiebedrijven en de veranderende verhoudingen tussen stakeholders in de digitalisering van onze samenleving. Mariëtte leidde het onderzoek naar online schadelijk en immoreel gedrag in Nederland dat uitmondde in het rapport Online Ontspoord. Mariëtte is gepromoveerd aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie en expert op het gebied van internationale normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Specifieke eigenschappen van het internet, zoals het grote bereik van online berichten, de gevoelsmatige anonimiteit van mensen achter hun scherm, de onmiddellijkheid waarmee een video wereldwijd te zien is, of het verdienmodel op basis van clicks en aandacht, kan schadelijk en immoreel gedrag in de hand werken. Daarom is een actieve overheid nodig, die haar burgers online beter beschermt. Daarnaast is het hoog tijd voor een brede maatschappelijke dialoog over welk gedrag online wenselijk en toelaatbaar is.”

Mariëtte is spreker bij de sessie: Online haat vergiftigt ons maatschappelijk debat. Tijd voor actie.