Marc van Hilvoorde


Marc van Hilvoorde is plaatsvervangend CIO rijk en hoofd van de afdeling ICT diensten en voorzieningen. In zijn rol houdt hij zich voornamelijk bezig met de samenwerking tussen de rijks ICT dienstverleners en de eisen aan deze dienstverlening. De belangrijkste opdracht hierbij is de vertaling van de maatschappelijke eisen en verwachtingen naar de ICT organisaties en techniek.
Ook is Van Hilvoorde lid van Forum Standaardisatie. Forum Standaardisatie is een adviescommissie met deskundigen uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van open standaarden.

Eerder werkte Van Hilvoorde bij Logius, Belastingdienst, PwC en KPMG.

‘De informatiepositie van de burger versterken kan niet zonder standaardiseren. Van semantiek tot verplichte open standaarden. Allen ondersteunen het vertrouwen van de maatschappij in de overheidsdienstverlening.’

Marc is host bij de sessie Informatiepositie van de burger versterken.