Lotte de Bruijn


Lotte de Bruijn is directeur van NLdigital, het collectief van meer dan 650 digitale bedrijven in Nederland. Haar ambitie is om een brug te slaan tussen digitale kansen en maatschappelijke uitdagingen. Ze gelooft dat Nederland de potentie heeft om een van de leidende digital economieën in de wereld te worden. Dit kan alleen als iedereen mee kan doen. Diversiteit, inclusie en gelijkheid zijn voor haar essentieel.

Een van haar speerpunten is dan ook het toegankelijk maken van digitale technologie vooriedereen en het verbeteren van gelijke kansen voor iedereen in de digitale economie. Als ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT, voorzitter van Allemaal Digitaal en in verschillende andere rollen zet ze zich in om de digitale kloof te dichten.

Lotte is oprichter en voormalig voorzitter van NextGen: het jongerennetwerk van NLdigital dat jonge, ambitieuze talenten uit de digitale sector verbindt. In 2018 werd ze door Opzij verkozen tot meest invloedrijke vrouw in de categorie tech.

“De arbeidsmarkt piept en kraakt. Ervaren krachten zijn er bijna niet, maar talent is er genoeg. Mijn advies: stop met traditionele recruitment en kies voor om- en bijscholing. Als je zelf je collega’s opleidt, hebben zij precies de juiste kennis. En blijven ze vaak langer bij je werken!”

Lotte de Bruijn is host bij de sessie Hoe lossen we het tekort aan ICT’ers op.