Liesbeth Brugemann


Liesbeth Brugemann is programmamanager bij TKI Dinalog, het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. Met haar werkervaring op de raakvlakken van technologie en markt, internationale handel en innovatiesamenwerking, en wetenschap en praktijk coördineert en programmeert ze publiek-privaat onderzoek en samenwerking op het gebied van datagedreven logistiek. Naast consortiumvorming en programmamanagement draagt Liesbeth bij aan de strategische agendavorming in de werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek van de NL AI Coalitie, de themagroep Systems and Technologies for Interconnected Logistics van ETP ALICE en het kernteam van KIA Veiligheid.

‘In supply chains zijn vele partijen betrokken. Datagedreven logistiek is de sleutel tot meer efficiënte, veerkrachtige ketens. Digitalisering en data delen brengen ook risico’s met zich mee met betrekking tot privacy, betrouwbaarheid van data en afhankelijkheid van de informatievoorziening tussen partijen. Het gezamenlijk mitigeren van cybersecurity risico’s en disrupties in de fysieke keten is cruciaal.’

Liesbeth is spreker bij de sessie: Focus op Cybersecurity.