Nikki Fredriksz


‘Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid’ Oom Ben (Spiderman)

Nikki is bestuurslid politiek bij de Jonge Democraten. Naast haar werkzaamheden in de politiek studeert ze Rechtsgeleerdheid en Latijn aan de universiteit van Utrecht.