Larissa Zegveld


Technologische ontwikkelingen vragen om bestuurlijke uitdagingen, zo ook bij Cloud. Centralisatie maakt zaken misschien beheersbaarder om creëert ook ongewenste leveranciersafhankelijkheid als bijvangst. En daarvoor is het internet niet bedoeld. Tijd om te handelen!

Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, zorgt voor een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar onderwijs (MBO).

Ook is ze voorzitter van Forum Standaardisatie (FS), ingesteld door de Nederlandse overheid, met als doel veilig en makkelijk digitale gegevens met elkaar uitwisselen. Door eenduidig te werken, kunnen ze de gegevens van burgers en bedrijven beter beveiligen, makkelijker uitwisselen en toegankelijk maken voor iedereen. Forum Standaardisatie helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Die standaarden verbeteren de samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid. En als de samenwerking wat stroef verloopt? Dan brengt Forum Standaardisatie organisaties bijeen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Larissa spreekt tijdens de sessie Van wie is de cloud? op het ECP Jaarfestival.