Larissa Zegveld


“We leven in een informatiesamenleving, maar hebben nog een weg te gaan naar een goed geïnformeerde samenleving vooral als het gaat om veiligheid en vertrouwen in de dienstverlening van de overheid.”

Larissa Zegveld is algemeen directeur van Wigo4it, de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. Begin 2019 werd zij benoemd tot voorzitter van het Forum voor Standaardisatie, ingesteld door de Nederlandse overheid met als doel het gebruik van open standaarden in de publieke sector te stimuleren. Ook is zij ambassadeur bij Gebruiker Centraal en Oefenen.nl.