Jos de Groot


“De digitale transitie van onze samenleving raakt ons allemaal. Ondernemers, wetenschappers, leerlingen, zorgmedewerkers, boeren en ambtenaren. Alleen door samenwerking maken we er een succes van en wordt Nederland de digitale koploper van Europa!”

“Nederland heeft een zeer goede infrastructuur voor clouddiensten. Zo’n driekwart van de bedrijven maakt, bewust of onbewust, gebruik van deze diensten. Het is erg belangrijk dat ze veilig zijn en bedrijven zekerheid hebben over hoe er met de data wordt omgegaan en waar deze worden opgeslagen.”

Directeur Digitale Economie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Jos De Groot is directeur van een nieuwe directie, Digitale Economie. Die directie voert de regie over de nationale digitaliseringsstrategie (NDS) en werkt aan hoogwaardige elektronische communicatienetwerken en digitale infrastructuren, die bijdragen aan economische groei, duurzaamheid en innovatie. Dat gebeurt door ordening van de markten van elektronische communicatie en verdeling van schaarse frequenties. Daarnaast wordt zorg gedragen voor continuïteit, veiligheid en integriteit  van netwerken en dataverkeer. Jos is econoom (RUG) en werkt sinds 2002 bij het ministerie van Economische Zaken, o.a. als
directeur Energiemarkt en directeur Telecommarkt. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij het ministerie van Financiën en als Financiële raad op de Nederlandse ambassade in Parijs.