Joachim de Greeff


AI systemen moeten zich aanpassen aan mensen, niet andersom.

Joachim de Greeff werkt als Senior Consultant bij TNO. Hij heeft de leiding over het onderwerp Communicatieve AI, dat streeft naar een naadloze en natuurlijke informatie-uitwisseling tussen mensen en AI-systemen. Voorbeelden hiervan zijn LLMs zoals ChatGPT, die interessante nieuwe mogelijkheden bieden. Joachim werkt aan verschillende projecten met betrekking tot eerlijke, transparante, verklaarbare en communicatieve AI. Joachim’s passie is om AI-systemen meer sociaal bewust te maken, zodat interactie met mensen zo intuïtief en natuurlijk mogelijk is.

Joachim is op het ECP Jaarfestival betrokken bij de Learning table: Transparant, betrouwbaar en ethisch gebruik van AI en Large Language models.