Jasper Nagtegaal


Jasper is hoofd van de afdeling Digitale Weerbaarheid bij Agentschap Telecom. In die rol is hij verantwoordelijk voor het toezicht op grond van de Wbni in de energiesector, de digitale infrastructuur en digitale dienstverleners in Cloud en Online Marktplaatsen. Ook het toezicht op aanbieders van elektronische identiteiten, straks verankerd in de aankomende Wet digitale overheid, behoort tot zijn werkdomein. Als jurist en bestuurskundige hanteert hij een multidisciplinaire kijk op toezicht in een informatiesamenleving.