Jacqueline Rutjens


Jacqueline is sinds 2018 directeur van RDDI, om de digitale informatiehuishouding op orde te brengen. Hiertoe is het generiek actieplan Open op Orde geschreven waarop alle rijksorganisaties een eigen verbeterplan hebben gemaakt. Rutjens en haar team helpen om die plannen uit te voeren door generieke oplossingen te ontwikkelen én te implementeren voor rijksbrede vraagstukken.
Jacqueline studeerde Bestuurskunde en Rechten in Leiden, gevolgd door een Master of Public Administration.

Als er iets goed misgaat bij de overheid is vaak een haperende informatievoorziening een van de belangrijkste oorzaken. In dat opzicht is de Toeslagenaffaire exemplarisch. Heel vaak gaat het om wie wat op welk moment wist of had moeten weten. Een solide informatiehuishouding is daarom onontbeerlijk.”

Jacqueline is spreker bij de sessie Informatiepositie van de burger versterken