Inge Bryan


Inge Bryan is voorzitter van het Anti-Abuse Netwerk. Een netwerk van ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen die actief zijn betrokken bij het digitale fundament van de Nederlandse economie die werken aan een veilige en betrouwbare online infrastructuur voor alle Nederlanders. Deze partijen hebben hun handen ineen geslagen om de samenleving digitaal weerbaarder te maken door samen te werken om informatie waarmee abuse kan worden bestreden en kwetsbaarheden kunnen worden weggenomen, zodanig te delen dat het grootste mogelijke effect wordt bereikt. Daartoe worden gezamenlijke oplossingen voor huidige en toekomstige bedreigingen die onze digitale veiligheid ondermijnen ontwikkeld. In 2017 werd Inge Bryan benoemd tot “ICT Personality 2017’ door NL Digital en ECP en in 2019 neemt het tijdschrift ‘Opzij’ haar op in de top 100 van meest invloedrijke vrouwen van ons land, in datzelfde jaar was zij ook een van de Nederlandse InspiringFifty: de lijst van 50 ‘Topvrouwen in Tech’.