Imane Oulali


(Re)generatieve AI is here to stay, dus laten we ons onderwijs ook zodanig hier proactief op voorbereiden door in te zetten op verantwoord (ethisch, inclusief, duurzaam) gebruik van AI-toepassingen in (de organisatie van) het onderwijs.

Imane Oulali is momenteel werkzaam als strategisch beleidsadviseur Onderwijsinnovatie en Digitalisering bij de MBO Raad. Imane maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het verbeteren van digitale vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de digitale transformatie van het Nederlands onderwijs. Dit vindt zij erg belangrijk voor:

a) het verder verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie in het mbo.
b) het bevorderen van duurzaamheid en gelijkwaardigheid voor mbo-studenten.
c) een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Daarnaast is Imane ook lid van het kernteam Onderwijs bij de Nederlandse AI Coalitie. In haar rol draagt ze graag bij aan een beter en toekomstbestendig onderwijs door onderwijsinnovatie met verantwoord (ethisch, inclusief, duurzaam) AI te stimuleren. Dit doet zij samen met haar bevlogen collega’s van het kernteam Onderwijs door als verbindende schakel te functioneren tussen de expertise van docenten, onderwijskundige ICT-professionals en de vernieuwende kracht van Edtech- en marktpartijen. Dit doet het kernteam Onderwijs van de NL AIC door het creëren van een ecosysteem waarin alle partijen elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen, maar ook door deze partijen ruimte te bieden voor een proeftuin voor experimenten en innovatie.

Verder is Imane ook van begin af aan nauw betrokken bij verschillende Nationaal Groeifondsprogramma’s op het gebied van onderwijsinnovatie en digitalisering zoals Edu-V en Npuls en is zij o.a. lid van het kernteam van het programma Publieke Regie leermiddelenketen en neemt ze deel aan Edu-K: het platform waarin publiek-private partijen uit de onderwijsketen samenwerken aan een goed functionerende educatieve keten.

Imane spreekt tijdens de sessie Generative AI vs Narrow AI – nu en in de toekomst op het ECP Jaarfestival.