Huibert Baud


Huibert Baud is directeur Klant & Ontwerp bij de Nederlandse regionale netbeheerder Liander. Baud is verantwoordelijk voor de planvorming voor een toekomstbestendig en integraal energiesysteem dat betaalbaar en tijdig realiseerbaar is, en voor iedereen voldoende capaciteit realiseert.
Baud studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en werkte op verschillende afdelingen bij energiebedrijf Nuon en het Nederlandse netwerkbedrijf Alliander, het moederbedrijf van Liander.

Huibert Baud is spreker bij de sessie: Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen.