Hester Benedictus


De Lees Simpel app helpt mensen om ingewikkelde brieven te lezen met behulp van AI. Het laat zien dat je met AI bestaande problemen op een heel nieuwe manier kunt oplossen. AI kan ook de schrijvers van brieven enorm helpen. Ik hoop dat onze app zo snel mogelijk overbodig wordt!

Hester Benedictus is politicoloog, beleidsmaker en bedenker van de Lees Simpel app. De app vat ingewikkelde brieven samen in begrijpelijke taal met behulp van AI.

Hester spreekt tijdens de sessie Meedoen met de digitale overheid.