Harry Weststeijn


Burgerparticipatie bij digitalisering: van lijdend- naar meewerkend voorwerp

Harry Weststeijn is een ‘seasoned’ HR consultant. Hij is vanuit het burgerplatform POWER (prettig ouder worden en relativeren) sinds 2018 betrokken bij de Gemeente Amersfoort om gezamenlijk het belang van burgers (publieke waarden) bij digitalisering van overheidstaken te behartigen.

Harry spreekt tijdens de sessie Waardengedreven dialogen over digitalisering voor burger en BZK op het ECP Jaarfestival.