Harry van Geijn


Harry van Geijn werkt als Digital Strategy Advisor bij Microsoft waarbij hij de grote klanten van Microsoft ondersteund op het gebied van de bedrijfsmatige en ethisch aspecten van de implementatie van technologie. Zijn aandachtsgebied is de innovatieve toepassing van IT, de organisatorisch inrichting van de informatiefunctie en de impact van technologie in termen van ethiek en duurzaamheid. De klanten waar hij bij betrokken is zijn zowel centrale en lokale overheden als bedrijven in de financiele markt.

Voor zijn start in 2012 bij Microsoft heeft hij lange tijd in de advies- en IT sector gewerkt en in managementfuncties in de verzekeringsbranche.Harry is spreker bij de sessie: Een quantum sprong naar verantwoorde quantumtechnologie.