Harold Veldkamp


Opgeleid als bedrijfskundig informaticus is Harold Veldkamp inmiddels alweer meer dan twintig jaar actief in de energiesector, vooral op het snijvlak van digitalisering & energie. Innovatie is daarbij de rode draad die door zijn carrière loopt. Sinds september 2020 zijn deze sporen bijeen gekomen in zijn rol als programmadirecteur Digitalisering binnen de Topsector Energie.

‘Op het snijvlak van kennisgebieden ontstaan de mooiste innovaties. Daarom zie ik uit naar de gelegenheid om de energiesector meer digitaal-geletterd te maken en tegelijkertijd de digitale sector meer energie-geletterd te maken.’

Harold is spreker bij de sessie: Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen.