Guido Enthoven


Burger en overheid. Orwell of Athene? Wat is er gebeurd in 25 jaar digitalisering? Ligt de digitale revolutie op schema?

Guido Enthoven is directeur van het Instituut Maatschappelijke Innovatie. Hij heeft 30 jaar ervaring met dialoogprocessen en informatieprojecten en adviseert ministeries, gemeenten, de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer. Guido Enthoven promoveerde in 2011 op de informatierelatie tussen regering en parlement met het proefschrift ‘Hoe vertellen we het de Kamer?’ Hij publiceerde ruim 100 artikelen over participatie, transparantie en democratische vernieuwing in diverse kranten en vakbladen. Voor het ECP-jaarcongres deed hij vanuit de Maatschappelijke Coalitie ‘Over informatie gesproken’ onderzoek naar 25 jaar digitalisering met een focus op de relatie tussen burger en overheid.

Guido spreekt op het ECP Jaarfestival tijdens de sessie Relatie burger en overheid, een tussenbalans na 25 jaar digitalisering.