Geert-Jan Bogaerts


“PublicSpaces herovert het publieke domein op het internet en bestrijdt de dominantie van de commerciële digitale platforms”

Geert-Jan Bogaerts is initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting PublicSpaces, en hoofd van de afdeling Innovatie & Digitale Media en lid van het MT van de VPRO. Daarvoor was hij docent Nieuwe Media aan de Masteropleiding Journalistiek van de Universiteit van Groningen en freelance consultant. Hij heeft twintig jaar bij de Volkskrant gewerkt: als lid van de economieredactie, als correspondent in Brussel, en als Hoofd van de Online Uitgeverij. Hij is bestuurslid van Grey Space in the Middle en adviseur Digitale Media van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hij is opgeleid als politicoloog (Radboud Universiteit) en heeft een Master in de journalistiek (Tilburg).

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Bogaerts spreken tijdens de sessie ‘Publieke waarden en het internet: hoe waarborgen we deze in de toekomst?’ over PublicSpaces. PublicSpaces is een van oorsprong Nederlandse maar inmiddels Europese coalitie van publieke organisaties op het gebied van media, cultuur, erfgoed en festivals die het online publieke domein versterken door alternatieve platforms te adopteren, door te ontwikkelen en te gebruiken.