Frits Grotenhuis


Frits Grotenhuis is sinds november 2021 de drijvende kracht achter Topsector ICT, één van de tien topsectoren in Nederland.

Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en innovatie door publieke en private partijen bijeen te brengen met focus op ICT-sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Rond de verschillende ICT-sleuteltechnologieën zijn coalities georganiseerd zoals Commit2data, cybersecurity in nauwe samenwerking met dcypher, Dutch Blockchain Coalition, Nederlandse AI Coalitie, met een coalitie in oprichting rond Future Network Services.

Hierbij bestrijkt Topsector ICT het traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie. Opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennis-disseminatie, breed betrekken van MKB en internationale samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van de missie.

Frits Grotenhuis is spreker bij de sessies: Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen en Focus op Cybersecurity.