Focco Vijselaar


“Digitalisering kan ons veel brengen. Om de kansen optimaal te benutten moeten we een aantal fundamentele vragen beantwoorden en voorop (blijven) lopen. Met onderzoek, met experimenten en met het toepassen van nieuwe technologie. De overheid kan dat niet alleen: publiek-private samenwerking is noodzakelijk. Zo kunnen we richting geven aan technologische ontwikkelingen en zetten we vol in op economische en maatschappelijke kansen van digitalisering.”

Focco Vijselaar is sinds november 2018 directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is onder meer verantwoordelijk voor het digitaliseringsbeleid van EZK. Eerder was Focco Vijselaar Chief Economist bij EZK en schreef hij onder andere opiniestukken over de stimulering én regulering van digitale platformen.