Eske van Egerschot-Montoya Martinez


Eske is strategisch adviseur en specialist in duurzame (digitale) transformaties. Sinds 1 februari is ze verantwoordelijk als Kwartiermaker voor het uitrollen van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. Eske gebruikt haar kennis als Tweede Kamerlid en woordvoerder Technologie & Innovatie inzet om overheid, politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk (beleids)acties te formuleren en in werking te zetten voor een duurzaam digitaal Nederland.

“Uiteindelijk willen we allemaal duurzaamheid voorop stellen, ook als het om digitalisering gaat. Dankzij de inzet van ECP en haar vermogen om te verbinden staat dit onderwerp dit Jaarfestival gelukkig prominent op de agenda zodat we kennis en ervaring kunnen delen en gezamenlijk in actiekunnen komen.”