Ernst Noorman


Ambassadeur Ernst Noorman heeft een lange carrière binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook binnen andere ministeries. Voordat hij anderhalve maand geleden aantrad als Ambassadeur Cyberzaken, was hij de afgelopen 13 jaar ambassadeur voor het Koninkrijk der Nederlanden in respectievelijk Burkina Faso, Suriname, Afghanistan en Colombia. Daarvoor werkte hij onder andere bij het Ministerie van Financiën in het Euroteam, verantwoordelijk voor de invoering van de euro in Nederland, en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij verantwoordelijk was voor de financiële onderhandelingen die leidden tot de staatkundige veranderingen van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Als junior diplomaat heeft hij gediend in India en Tanzania. Ambassadeur Noorman behaalde zijn doctoraal economie aan de Universiteit van Amsterdam, de stad waar hij geboren is en momenteel woont met zijn vrouw.

Noorman is onderdeel van de sessie 25 jaar digitalisering in China; een masterclass.