Erik Langius


Toekomstige cloudinfrastructuur zal onder invloed van regulering en technologische innovaties transformeren in een gelijker speelveld met meer keuze vrijheid voor afnemers

Erik Langius werkt als Scientist Integrator en Technisch Projectleider voor de TNO-research groep “Advanced Computing Engineering” aan toekomstige digitale infrastructuren. Hij richt zich specifiek op het toepasbaar maken van gedistribueerde Cloud-Edge infrastructuren om een grote diversiteit aan compute resources flexibel in te kunnen zetten.

Erik spreekt tijdens de sessie Digitale infrastructuur op het ECP Jaarfestival.