Elja Daae


Nieuwe ontwikkelingen in AI-technologie brengen ons als samenleving vele nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe uitdagingen. Ik zie uit naar een discussie over de samenhang tussen en impact van narrow vs generatieve AI, juist vanuit dit perspectief.

Elja Daae is coördinator Data, AI & Algoritmes binnen de Directie Digitale Samenleving bij het Ministerie van BZK. Ze houdt zich bezig met onderwerpen als de regulering van AI, internationale governance van AI en het gebruik van Ai en algoritmes door de overheid. Naast haar werk als beleidscoördinator is ze voorzitter van de werkgroep Publieke Diensten van de NLAIC, waar de nadruk ligt op kennis over de inzet van nieuwe AI-technologie binnen de overheid.