Eline Westbeek


Organisaties vervullen een sleutelrol in duurzame digitalisering. Ze zijn een unieke plek om met zoveel mensen te werken aan een groene maatschappij. In organisaties ontstaat collectieve actie.

Eline Westbeek is onderzoeker bij TNO. Zij richt zich op de verhouding tussen overheden, bedrijven en burgers bij de energie- en materialentransitie. Welke gedragsverandering van burgers kunnen we verwachten? Wanneer zijn bedrijven aan zet? En met welke beleidsinstrumenten kan de overheid sturen? Kortom: wat is ieders verantwoordelijkheid in een groene en eerlijke maatschappij?

Eline spreekt bij de sessie Op weg naar de Emissieloze Online Thuiswerkplek – duurzame digitalisering op het ECP Jaarfestival.