Daniël Frijters

Coalitiestrateeg Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Daniël Frijters geeft vanuit ECP met een team vorm en inhoud aan duurzame digitalisering. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en digitalisering moet ook duurzaam zijn. Dat vergt een integrale aanpak om te komen tot een weerbare en veerkrachtige digitale economie. De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is in het leven geroepen om de belangrijkste knelpunten rondom duurzame digitalisering weg te nemen. Het is een publiek- private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.