Corien Prins


“Bij een discussie over de ROL van overheid, bedrijfsleven en burgers in de digitale samenleving prikkelt het om de vraag op te werpen: ‘onder welke omstandigheden hebben zij nagelaten te handelen?’”

Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Hoogleraar Recht en Informatisering, Universiteit van Tilburg. Verantwoordelijk voor het WRR-rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting. Momenteel werkzaam aan het WRR-rapport over artificiële intelligentie en publieke waarden. Schrijft columns over recht en technologie op https://www.njb.nl/auteurs/corien-prins/