Claudia van Casteren


‘We praktiseren ethiek binnen overheden en organisaties op verschillende manieren. Goed om vandaag van elkaar verschillende methodes te leren en daarmee eigen methodes scherp te stellen.

Claudia van Casteren is werkzaam als communicatieadviseur bij gemeente Eindhoven. Zij is ook lid van het ethisch team. Ze heeft Ethiek en Filosofie gestudeerd.

Claudia spreekt op het ECP Jaarfestival tijdens de sessie Waardengedreven dialogen over digitalisering voor BZK en burger.