Chris van Dam


“Digitalisering maakt de kans op een verdere tweedeling in de samenleving levensgroot. Nu al vinden veel burgers het moeilijk om mee te komen in onze hoogwaardige, informatie gedreven samenleving. Als bedrijven en overheden zich meer en meer verschansen achter hun digitale portalen en websites, als informatie via social media steeds selectiever wordt aangeboden, als het digibetisme groeit, dan zullen steeds meer mensen afhaken. Dat moeten we voorkomen!”

Chris van Dam is sinds 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarvoor werkte hij ruim 30 jaar bij de politie en het Openbaar Ministerie. Zijn werkzaamheden liggen binnen de Kamer vooral op het terrein van Justitie & Veiligheid. Het afgelopen jaar was hij lid van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst dat in juni het rapport ‘Update vereist’ publiceerde: ‘naar meer parlementaire grip op digitalisering’. Binnen het CDA werkte hij mij aan een publicatie van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA: ‘mens-zijn in de digitale samenleving’.