Brandon Kwey


Brandon Kwey is Expert Digitale nalatenschap bij Digital Life Legacy het kennis- en expertisecentrum voor digitale nalatenschap. Voor zijn masterscriptie voor de opleiding New Media & Digital Culture aan de Universiteit Utrecht heeft hij onderzoek gedaan naar wie zeggenschap heeft over iemands data wanneer deze persoon overlijdt. Ook onderzocht hij wat de rol van technologiebedrijven is in het verlenen van toegang tot data aan nabestaanden. Brandon is tevens auteur van meerdere artikelen over dit complexe onderwerp.

‘Wat blijft er online achter als iemand komt te overlijden? Wie heeft er eigenlijk zeggenschap over onze data als we er niet meer zijn? En wie mag er allemaal in je telefoon kijken als je er niet meer bent? In de sessie over digitale nalatenschap ga ik graag met de zaal in gesprek om dit complexe onderwerp te verkennen.’

Brandon is spreker bij de sessie: Digitale nalatenschap: doorleven als je dood bent.