Arre Zuurmond


Een CIO zonder de juiste positie, bevoegdheden en middelen kan niet doen wat hij/zij moet doen.

Sinds 1 januari 2022 is Arre Zuurmond de Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij is aangesteld om de sturing en het toezicht op de verbetering van de informatiehuishouding te versterken. Arre heeft voor zijn aanstelling als regeringscommissaris 8 jaar als Ombudsman van Amsterdam gewerkt, was medeoprichter van de Kafkabrigade en was voorzitter van het ouderpanel in navolging van de Toeslagenaffaire.

Arre spreekt tijdens de sessie Relatie burger en overheid, een tussenbalans na 25 jaar digitalisering op het ECP Jaarfestival.