Arie van Bellen


Arie van Bellen heeft in 1998, samen met meerdere partijen, stichting ECP | Platform voor de InformatieSamenleving opgericht. Sindsdien is hij de bevlogen directeur van ECP wat hij tot op de dag van vandaag de mooiste baan in Nederland vindt. Stichting ECP is het neutrale platform in Nederland dat samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen de digitale uitdagingen van deze tijd te lijf gaat. Een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving is daarbij het motto.

Arie geeft leiding aan het team van 60 mensen dat, samen met de ECP-deelnemers, programma’s, projecten en bijeenkomsten organiseert. Publiek-private samenwerking is daarbij het sleutelwoord. De bouwstenen van de digitale economie en samenleving worden hierdoor gevormd: digitale vaardigheden, digitale veiligheid, de impact van nieuwe technologieën als AI en blockchain, en vele andere thema’s. Juist die topics waarbij verbinding en versnelling noodzakelijk zij

Arie van Bellen is voorzitter en lid van een groot aantal nationale en internationale stuurgroepen en andere gremia. Hij leidt vele sessies zoals congressen, debatten of werkgroepen.

“25 jaar een feest om mensen en organisaties te verbinden rond een steeds actuelere en ingrijpendere ontwikkeling!”