Amerik Klapwijk


De digitale samenleving is niet iets van oud versus jong of hoog versus laagopgeleid. Het is een continue veranderende omgeving waarbij vaardigheden continue onder druk staan. Tegelijk biedt de digitale samenleving kansen voor een nieuwe betere wereld, waarbij werk waardig en productief is.

Als beleidsmedewerker bij de VCP houdt Amerik Klapwijk zich onder meer bezig met sociaal-economische themas, veranderingen in de wereld en economie, onderwijs en de toekomst van de arbeidsmarkt.

Amerik spreekt op het ECP Jaarfestival tijdens de sessie Sociaal-economische impact van generatieve AI.