Aad Veenman


Boegbeeld, Topsector Logistiek

Aad Veenman is Boegbeeld van de Topsector Logistiek en vanuit die rol onder andere betrokken bij de Human Capital agenda en Buitenland PromotieBoard. Daarnaast is Aad Veenman commissaris bij diverse organisaties.