Roelof Meijer

“In 2016 ging het toezicht op de IANA-functies over van de VS naar een multi-stakeholdermodel. Een steun in de rug voor een internet dat mondiaal, open, transparant en voor iedereen toegankelijk is. In een tijd dat overheden wereldwijd hun greep op het internet proberen te verstevigen, is dit zeer relevant. Nederland lijkt op dit gebied soms een tweesporenbeleid te volgen. Internationaal zet onze regering zich in voor openheid, transparantie, netneutraliteit en de bescherming van de ‘kern’ van het internet. In eigen land dreigen deze principes met enige regelmaat te sneuvelen in een onvoldoende doordachte jacht naar maatregelen tegen criminaliteit en terrorisme”
Sinds 2005 is Roelof Meijer CEO van SIDN. Als registry van het .nl-domein is SIDN verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van dit domein op het internet.  SIDN registreert  .nl-domeinnamen en zorgt dat de inmiddels meer dan 5,7 miljoen geregistreerde domeinen op het internet bereikbaar zijn.
 
SIDN was afgelopen jaar nauw betrokken bij de discussie over het toezicht op de IANA-functies: kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen ging het toezicht over van de VS naar een multi-stakeholdermodel. Een steun in de rug voor een internet dat mondiaal, open, transparant en voor iedereen toegankelijk is.
Roelof is lid van de Strategieraad van het programma Digivaardig & Digiveilig en tevens voorzitter van de Programmacommissie Digiveilig.

Jaarcongres ECP

Op het congres spreekt Roelof Meijer in de sessie ‘Samen naar een veiliger internet’.

Terug naar Sprekers