16-05-2013

Sociale media dilemma overheden

‘Het bestuur moet in situaties als in Haren bij een Project X aan twee moeilijk te verenigen verwachtingen voldoen. Aan de ene kant verwacht het publiek dat de overheid voor openbare orde en veiligheid zorgt. Aan de andere kant verwacht het dat er voldoende ruimte blijft voor eigen initiatief en creativiteit bij de burgerij, inclusief het gebruik van social media.’

 

Dit stelde Job Cohen tijdens het Des Indes-debat van ECP op 6 mei jl.

 

Mr. dr. Job Cohen, voorzitter van de Commissie verrichtte het onderzoek naar de Facebook-rellen in Haren. De rol van sociale media in politiek en bestuur, en in het bijzonder het onderzoeksrapport Haren, was het onderwerp van deze discussieavond.

 

Cohen (1947) heeft een lange loopbaan in politiek en bestuur, met zijn wortels in de Partij van de Arbeid. Voor deze partij was hij senator, Tweede-Kamerlid en fractievoorzitter, en partijleider. Ook was hij in twee kabinetten staatssecretaris (van Onderwijs in Lubbers III, van Justitie in Kok II). Van 2001 tot en met maart 2010 was hij burgemeester van Amsterdam.

 

Cohen gaf aan dat het vinden van de balans tussen vrijheid en veiligheid bieden niet eenvoudiger is geworden. ‘Er zijn in Nederland inmiddels veel mondige burgers. Ze zijn ondernemend of innovatief, stellen zich assertief op en storen zich aan bepaalde regels van de rechtstaat en haar instellingen. Tegelijk neemt onze acceptatie van risico’s af en is de behoefte aan controle en verantwoording vergroot. Dat brengt als vanzelf de tendens tot meer en preciezere regels teweeg, een ontwikkeling die juist weer in de weg staat aan de behoefte tot ruimte en vrijheid’.