20-02-2019

Sociale inclusie: Alliantie Nederland digitaal vaardig in oprichting

Technisch is alles mogelijk maar het adaptatie vermogen en de vaardigheden bepalen het gebruik en succes van digitale middelen. Deze digi-vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend bij mensen aanwezig, niet in de rol van klant, burger, werknemer. Met de Alliantie Nederland digitaal vaardig willen we hier gericht een bijdrage leveren vanuit de ambitie social inclusion by digital inclusion. In deze nieuwsbrief leest u het Why, How, What van de Alliantie Nederland digitaal vaardig i.o. 

WHY?

Doel van de alliantie: ⁃ Social inclusion by digital inclusion ⁃ Iedereen profiteert van de digitale samenleving ⁃ Alle talenten benutten; we kunnen ons economisch en maatschappelijk uitval niet veroorloven als samenleving, zeker niet als we met Nederland bij de top willen horen.

Kwartiermakers 

In samenwerking met het Ministerie van BZK, Xerox en de voorlichtingsraad van de Rijksoverheid zijn we als ECP gestart met een plan van aanpak voor de oprichting van de publiek private alliantie ‘Nederland digitaal vaardig’.

HOW?

Werkwijze alliantie i.o. Het vraagstuk is te groot om door een enkele partij opgelost te worden. Door kennis, expertise, werkwijze en netwerk van publieke en private partijen te bundelen willen we vragen van mensen (die ze soms onbewust hebben) en het antwoord hierop samen gaan vormgeven.

WHAT?

Wat gaat de alliantie doen ‘Het juiste leren, op de juiste plek, moment en manier.’ Dit vraagt een omslag van aanbod naar antwoord. Van les vanuit een instituut, naar online en (nieuwe) plekken waar mensen komen. Het vraagt ook om een fijnmazige analyse van de vraag (niet vanuit doelgroep denken, maar drijfveren om al dan niet te leren/ ontwikkelen).

Concreet: ⁃ agenderen van het onderwerp: van taboe, naar effectieve ondersteuning voor een brede doelgroep ⁃ Leeraanbod 3.0! Bundelen van leeraanbod en samen versterken op basis van de vraag ⁃ Meer fysieke plekken voor ondersteuning (waar leeraanbod is)

11 maart high level meeting ‘digitale inclusie’ 
Op maandagmiddag 11 maart vond er een grote bijeenkomst plaats bij Beeld & Geluid in Hilversum over dit onderwerp. We gingen daar met CEO’s en kennispartners in gesprek over dit onderwerp en de bijdrage die de beoogde alliantie hieraan kan leveren.